Moduł 1 – sesja poprawkowa

Cały obecny tydzień trwa sesja poprawkowa z Modułu 1.

Termin otwarcia sesji 27.10 (poniedziałek) – 2.11 (niedziela) godz. 20.00.

Przypominam, że zalicza egzamin 70% prawidłowych odpowiedzi.

Do wykorzystania jeszcze dwa podejścia.