Rozdział 7 i 8

W terminie do 28.02.2022 r. proszę zdać egzaminy z Rozdziału 7 – Laptopy i Rozdziału 8 – Urządzenia mobilne.

Zapraszam do pracy!