Test próbny

Proszę wykonać test próbny w module 12.

Wstępny termin egzaminu końcowego Exam: 1. czerwca godz. 14.00 sala 7.