Sesja poprawkowa i Moduł 4

Sesja poprawkowa z  Modułów 1, 2 i 3 trwać będzie do 4. stycznia 2015 r.

Egzamin z Modułu 4 – Podstawy konserwacji oraz rozwiązywanie problemów można zdawać w terminie do 4 stycznia 2015 r. godz. 18.00.