Sesja poprawkowa

W bieżącym tygodniu trwa sesja poprawkowa. Można uzupełnić dowolne egzaminy. Termin: 12. maja – 19 maja godz. 23.00.

Po sesji poprawkowej pozostanie tylko egzamin typu Finale, który należy zdać w formie testowej w szkole.

Oto stan egzaminów po 10 modułach:

cisco102014

Umiejętności komunikacyjne – ostatni domowy egzamin

Egzamin z rozdziału dziesiątego – Umiejętności komunikacyjne – odbędzie się w następującym terminie – 5 maja – 11 maja godz. 23.00.

W kolejnym tygodniu nastąpi sesja poprawkowa. Będzie można poprawić wszystkie brakujące (niepomyślnie zdane) egzaminy.