Rozdział 7 i 8

W terminie do 28.02.2022 r. proszę zdać egzaminy z Rozdziału 7 – Laptopy i Rozdziału 8 – Urządzenia mobilne.

Zapraszam do pracy!

Zaczynamy! Termin egzaminów do 30 listopada 2021 r.

Kurs PC Hardware i Software – uczymy się modułu: Wprowadzenie do komputera osobistego.

Kurs Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa – uczymy się rozdziału: Zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo. Wykonujemy: Test z etyki do rozdziału 1 i Test do rozdziału 1.

Kurs Wprowadzenie do Internetu Rzeczy – uczymy się Rodziału 1: Wprowadzenie do IoE.

Zapraszam do pracy!!!

Akademia Cisco – kursy dla uczniów

Od początku października uruchamiamy trzy kursy w ramach Akademii Cisco działającej od wielu lat przy naszej szkole.

Pierwszy, tradycyjny: IT Essentials: PC Hardware and Software (Polski – 5.00). Przeznaczony dla początkujących adeptów technologii IT, zapoznający z problematyką sprzętu i oprogramowania komputerów typu PC. Przykładowe rozdziały: · Montaż komputera, Podstawy systemów operacyjnych, Podstawy sieci, Laptopy Zagadnienia bezpieczeństwa IT i inne.

Drugi, nowość. Ale bardzo na czasie: Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa. Przykładowe rozdziały: Ataki, koncepcje i techniki, Ochrona prywatności i danych…

Trzeci i znów nowość: Wstęp do Internetu Rzeczy (Polski – 1.23). W nim min.: Czym jest IoE?, Filary IoE, Przejście do IoE…

Aby uzyskać prawo uczestnictwa w Akademii należy rozwiązać test wstępny, który znajduję się tutaj.

Ukończenie w terminie jednego z kursów Akademii daje uczniowi certyfikat prestiżowej amerykańskiej firmy z dziedziny IT i najwyższą ocenę z przedmiotu informatyka.

Wszystkie informacje związane z kursami znajdziecie na bieżacej stronie lub u nauczyciela.

Zapraszam! Zapewniam – warto!